Hải Sản Nguyên Vỹ

Mực khô

Mực khô

Tôm khô

Tôm khô

Cá cơm khô

Cá cơm khô

Cá chỉ vàng khô

Cá chỉ vàng khô

Cá trích khô

Cá trích khô

Khô cá kèo biển

Khô cá kèo biển

Khô cá đù

Khô cá đù

Khô cá ốp giấy

Khô cá ốp giấy

Khô cá nhồng

Khô cá nhồng

Khô Cá Dãnh

Khô Cá Dãnh

Khô Cá Nục

Khô Cá Nục

Cá thiều mềm

Cá thiều mềm

Cá mai mè

Cá mai mè

Ghẹ sữa rim

Ghẹ sữa rim

Cá mai sốt chanh

Cá mai sốt chanh

Cá bống cắt sợi

Cá bống cắt sợi

Mực rim me

Mực rim me

Mực Muối hấp

Mực Muối hấp

Cá cơm sấy giòn

Cá cơm sấy giòn

Cá bạc má đông lạnh

Cá bạc má đông lạnh

Cá nục đông lạnh

Cá nục đông lạnh

Cá thu đông lạnh

Cá thu đông lạnh

Cá bớp đông lạnh

Cá bớp đông lạnh

Cá mú đông lạnh

Cá mú đông lạnh

Cá Hố đông lạnh

Cá Hố đông lạnh

Cá ngừ đông lạnh

Cá ngừ đông lạnh

Mực trứng đông lạnh

Mực trứng đông lạnh

Mực lá đông lạnh

Mực lá đông lạnh

Mực ống đông lạnh

Mực ống đông lạnh

Cá xương xanh đông lạnh

Cá xương xanh đông lạnh